مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

ئەندامان

دۆزینەوە و جیاکردنەوەی بەکارهێنەران

ناوێکی بەکارهێنەر بنووسە بۆ گەڕان لەگەڵ/یان گروپێکی بەکارهێنەری فلتەرکراو بۆی بەکارهێنەران ڕێکبخە بەهۆی ناو ،بەرواری تۆماربوون ،ژمارەی پەیامەکان

ناوی بەکارهێنەر ناونیشان پەیامەکان تۆماربوو:
-sarmdi-hedi میوان 5 2010-02-14
017hnoor ئەندام 1 2015-04-11
0folderoloy ئەندام 1 2016-05-29
0lymph ئەندام 0 2016-06-16
0wrinkltsan ئەندام 1 2016-05-24
20170601yuanyuan ئەندام 27 2017-06-01
aakicee ئەندام 1 2015-04-23
aarikava میوان 0 2011-08-03
abajel ئەندام 0 2017-12-02
abbastalb میوان 0 2011-04-06
abdull330 ئەندام 0 2009-12-01
Abdullah ئەندام 5 2007-12-23
abelabbay113 ئەندام 0 2012-03-15
abelabbey57 ئەندام 0 2012-03-13
abelarhon میوان 0 2011-07-02
abelchriss میوان 0 2011-07-21
abeljace میوان 0 2011-07-01
aberepir ئەندام 1 2017-06-24
abilyd ئەندام 0 2017-05-08
abineto ئەندام 1 2018-01-02
abizypu ئەندام 0 2018-01-15
ablmjblm ئەندام 0 2013-03-15
abokezog ئەندام 0 2016-10-17
abolagad ئەندام 0 2018-01-06
abolorer ئەندام 0 2017-05-11
abosal ئەندام 0 2018-02-16
abseilberk113 ئەندام 0 2012-01-13
abuteco ئەندام 1 2017-10-07
abytovaho ئەندام 1 2017-10-04
abywymy ئەندام 0 2018-01-22
abyxyl ئەندام 1 2017-11-17
abyzik ئەندام 1 2017-04-08
acajasefy ئەندام 1 2017-09-15
acamany ئەندام 1 2017-04-11
acamyfy ئەندام 0 2017-01-29
acecyr ئەندام 0 2018-01-01
aceluvaqe ئەندام 0 2016-05-14
aciloj ئەندام 0 2017-09-10
acobone ئەندام 1 2018-02-13
acofota ئەندام 0 2016-05-19
acogosor ئەندام 0 2016-10-28
acorozud ئەندام 0 2017-06-07
actonpoul113 ئەندام 0 2012-03-13
acuqoc ئەندام 0 2017-04-03
acyrum ئەندام 0 2017-08-27
adaguqi ئەندام 0 2017-12-12
adallbert113 میوان 0 2011-08-14
adazydafa ئەندام 0 2016-07-27
adedu ئەندام 0 2017-07-17
adeweboz ئەندام 1 2017-06-03

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB