مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

فەرھەنگی ئایتی زانستپەروەرانی کورد

بابەت وەڵامەکان بینینەکان دوایین پەیام
1
quindi sono abbastanza sicuro لەلایەن Banning
0 1 ئەمڕۆ 10:30:39 لەلایەن Banning
2
niedergeschlagen fühlen لەلایەن Banning
0 1 ئەمڕۆ 10:20:35 لەلایەن Banning
3
temps avec ma douce petite cousine لەلایەن Banning
0 1 دوێنێ 10:30:17 لەلایەن Banning
4
stesso altrove non giocano لەلایەن Banning
0 1 دوێنێ 10:23:01 لەلایەن Banning
5
endormi avec un sourire لەلایەن Banning
0 1 2020-01-16 10:58:49 لەلایەن Banning
6
passe devant des passants لەلایەن Banning
0 1 2020-01-16 10:51:03 لەلایەن Banning
7
ero determinato a fare tutto لەلایەن Banning
0 3 2020-01-15 09:53:00 لەلایەن Banning
8
week dat ik deze les volg لەلایەن Banning
0 4 2020-01-15 09:44:07 لەلایەن Banning
9
che ho messo in allenamento لەلایەن Banning
0 6 2020-01-14 10:40:50 لەلایەن Banning
10
teste assonnate non colpiscono لەلایەن Banning
0 7 2020-01-14 10:32:14 لەلایەن Banning
11
omarmde van verdwalen لەلایەن Banning
0 8 2020-01-13 10:11:11 لەلایەن Banning
12
manchmal immer لەلایەن Banning
0 7 2020-01-13 10:01:15 لەلایەن Banning
13
croire exister dans les arbres لەلایەن Banning
0 9 2020-01-10 06:46:18 لەلایەن Banning
14
dingen tussen nu en dan weer لەلایەن Banning
0 10 2020-01-10 06:36:54 لەلایەن Banning
15
degli altri corridori che lei لەلایەن Banning
0 11 2020-01-09 09:55:39 لەلایەن Banning
16
hardop aan hem herinneren لەلایەن Banning
0 11 2020-01-09 09:47:02 لەلایەن Banning
17
simplement prendre la classe exacte لەلایەن Banning
0 17 2020-01-08 10:32:19 لەلایەن Banning
18
nicht so oft sehen werden لەلایەن Banning
0 15 2020-01-08 10:21:45 لەلایەن Banning
19
0 12 2020-01-08 02:50:37 لەلایەن blair2019
20
geschnitten wurden und ein wenig لەلایەن Banning
0 13 2020-01-07 06:56:19 لەلایەن Banning
21
werde ich versuchen لەلایەن Banning
0 13 2020-01-07 06:46:11 لەلایەن Banning
22
vraiment vraiment choqué لەلایەن Banning
0 11 2020-01-06 09:32:24 لەلایەن Banning
23
maag begon een beetje لەلایەن Banning
0 11 2020-01-06 09:22:38 لەلایەن Banning
24
grimmige ruggen verlicht لەلایەن Banning
0 20 2020-01-03 09:06:15 لەلایەن Banning
25
également cette conversation لەلایەن Banning
0 19 2020-01-03 08:57:55 لەلایەن Banning
26
qualunque sia il risultato لەلایەن Banning
0 19 2020-01-02 10:16:11 لەلایەن Banning
27
commenter quelque chose لەلایەن Banning
0 18 2020-01-02 10:06:20 لەلایەن Banning
28
elke deelnemer voorzien لەلایەن Banning
0 28 2019-12-31 10:51:33 لەلایەن Banning
29
croissance personnelle لەلایەن Banning
0 19 2019-12-31 10:40:43 لەلایەن Banning
30
maar na een paar uitstapjes لەلایەن Banning
0 28 2019-12-30 07:06:23 لەلایەن Banning

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB