مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

فەرھەنگی ئایتی زانستپەروەرانی کورد

بابەت وەڵامەکان بینینەکان دوایین پەیام
1
0 33 2020-02-18 16:54:49 لەلایەن blair2019
2
0 36 2020-02-10 15:34:49 لەلایەن blair2019
3
0 52 2020-01-31 15:17:35 لەلایەن blair2019
4
0 48 2020-01-31 04:23:56 لەلایەن blair2019
5
0 61 2020-01-19 16:10:39 لەلایەن blair2019
6
bataille contre la pneumonie لەلایەن Banning
0 50 2020-01-19 05:43:12 لەلایەن Banning
7
interagire con mia moglie لەلایەن Banning
0 47 2020-01-19 05:36:37 لەلایەن Banning
8
quindi sono abbastanza sicuro لەلایەن Banning
0 45 2020-01-18 10:30:39 لەلایەن Banning
9
niedergeschlagen fühlen لەلایەن Banning
0 42 2020-01-18 10:20:35 لەلایەن Banning
10
temps avec ma douce petite cousine لەلایەن Banning
0 47 2020-01-17 10:30:17 لەلایەن Banning
11
stesso altrove non giocano لەلایەن Banning
0 47 2020-01-17 10:23:01 لەلایەن Banning
12
endormi avec un sourire لەلایەن Banning
0 46 2020-01-16 10:58:49 لەلایەن Banning
13
passe devant des passants لەلایەن Banning
0 56 2020-01-16 10:51:03 لەلایەن Banning
14
ero determinato a fare tutto لەلایەن Banning
0 52 2020-01-15 09:53:00 لەلایەن Banning
15
week dat ik deze les volg لەلایەن Banning
0 50 2020-01-15 09:44:07 لەلایەن Banning
16
che ho messo in allenamento لەلایەن Banning
0 55 2020-01-14 10:40:50 لەلایەن Banning
17
teste assonnate non colpiscono لەلایەن Banning
0 57 2020-01-14 10:32:14 لەلایەن Banning
18
omarmde van verdwalen لەلایەن Banning
0 52 2020-01-13 10:11:11 لەلایەن Banning
19
manchmal immer لەلایەن Banning
0 50 2020-01-13 10:01:15 لەلایەن Banning
20
croire exister dans les arbres لەلایەن Banning
0 53 2020-01-10 06:46:18 لەلایەن Banning
21
dingen tussen nu en dan weer لەلایەن Banning
0 55 2020-01-10 06:36:54 لەلایەن Banning
22
degli altri corridori che lei لەلایەن Banning
0 60 2020-01-09 09:55:39 لەلایەن Banning
23
hardop aan hem herinneren لەلایەن Banning
0 57 2020-01-09 09:47:02 لەلایەن Banning
24
simplement prendre la classe exacte لەلایەن Banning
0 67 2020-01-08 10:32:19 لەلایەن Banning
25
nicht so oft sehen werden لەلایەن Banning
0 64 2020-01-08 10:21:45 لەلایەن Banning
26
0 53 2020-01-08 02:50:37 لەلایەن blair2019
27
geschnitten wurden und ein wenig لەلایەن Banning
0 62 2020-01-07 06:56:19 لەلایەن Banning
28
werde ich versuchen لەلایەن Banning
0 47 2020-01-07 06:46:11 لەلایەن Banning
29
vraiment vraiment choqué لەلایەن Banning
0 49 2020-01-06 09:32:24 لەلایەن Banning
30
maag begon een beetje لەلایەن Banning
0 52 2020-01-06 09:22:38 لەلایەن Banning

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB