مەکۆكانى زانستپەروەرانى کورد

ئەم مەکۆیە تایبەتە بە ئەندامەکانى زانستپەروەرانى کورد

تۆ لە ژوورەوە نیت

فەرھەنگی ئایتی زانستپەروەرانی کورد

بابەت وەڵامەکان بینینەکان دوایین پەیام
61
mezelf te onderwijzen لەلایەن Banning
0 24 2019-09-25 07:05:54 لەلایەن Banning
62
anfangs reiste لەلایەن Banning
0 29 2019-09-25 06:54:56 لەلایەن Banning
63
0 27 2019-09-25 06:45:59 لەلایەن yaya2017
64
"den Verkauf von" zwangsern?hrtem "Fo لەلایەن yaya2017
0 29 2019-09-25 06:39:32 لەلایەن yaya2017
65
Explaining Root Aspects In car لەلایەن yhyhivu
0 24 2019-09-24 12:39:10 لەلایەن yhyhivu
66
participants s’est effondré لەلایەن Banning
0 24 2019-09-24 10:15:57 لەلایەن Banning
67
colpetto sulla spalla لەلایەن Banning
0 26 2019-09-24 10:07:04 لەلایەن Banning
68
0 30 2019-09-23 10:13:44 لەلایەن yaya2017
69
0 27 2019-09-23 09:57:48 لەلایەن yaya2017
70
anni fa per un evento لەلایەن Banning
0 24 2019-09-23 09:50:06 لەلایەن Banning
71
grand os de forme لەلایەن Banning
0 28 2019-09-23 09:39:49 لەلایەن Banning
72
similaires pour le déjeuner لەلایەن Banning
0 33 2019-09-20 11:23:47 لەلایەن Banning
73
bereiken op dezelfde لەلایەن Banning
0 33 2019-09-20 11:14:13 لەلایەن Banning
74
0 34 2019-09-20 10:52:44 لەلایەن yaya2017
75
sagen und was Sie davon halten لەلایەن Banning
0 31 2019-09-19 10:24:38 لەلایەن Banning
76
ongemak en de twijfel لەلایەن Banning
0 34 2019-09-19 10:15:05 لەلایەن Banning
77
0 34 2019-09-18 10:03:45 لەلایەن blair2019
78
einen Halbmarathon لەلایەن Banning
0 39 2019-09-18 08:34:18 لەلایەن Banning
79
muscoli appena formati crescevano لەلایەن Banning
0 39 2019-09-18 07:17:00 لەلایەن Banning
80
renne und dann لەلایەن Banning
0 40 2019-09-18 07:07:00 لەلایەن Banning
81
0 38 2019-09-18 04:48:36 لەلایەن yaya2017
82
artiera mi historia, no pararía. Lea لەلایەن yaya2017
0 38 2019-09-18 04:41:19 لەلایەن yaya2017
83
sembra un lavoro triste لەلایەن Banning
0 40 2019-09-17 10:59:00 لەلایەن Banning
84
capacità di rimanere لەلایەن Banning
0 38 2019-09-17 10:11:55 لەلایەن Banning
85
mit insgesamt hohem لەلایەن Banning
0 39 2019-09-17 10:01:09 لەلایەن Banning
86
zijn loopbaan drastisch لەلایەن Banning
0 46 2019-09-16 10:14:30 لەلایەن Banning
87
lentement permettra لەلایەن Banning
0 48 2019-09-16 10:01:07 لەلایەن Banning
88
0 48 2019-09-12 10:17:44 لەلایەن yaya2017
89
0 51 2019-09-12 10:10:02 لەلایەن yaya2017
90
leiden tot verwondingen لەلایەن Banning
0 49 2019-09-12 07:58:39 لەلایەن Banning

تەختەی پێپەڕە

بەهێزە بە : FluxBB