گه‌ڕان | زاراوه‌ی نوێ |
Mal | Gotinên nû binivîse | Li ser |


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

42 زاراوه ‌له ‌بنکه‌دراوه‌که‌دا تۆمار كراوه
1 2 3
Webcasting وێبپه‌خشی
WebDAV (WebDAV)، "وێب‌داڤ"
weblog وێبلۆگ
webmaster وێبداڕێژ، وێبکار، وێبگه‌ر، به‌رپرسی وێب
webserver ڕاژه‌كاری وێب، وێبڕاژه‌كار
website وێبگه‌
whois (whois)، "هووئیز"
wideband پانه‌باند
widget "ویجیت"
window په‌نجه‌ره‌، ده‌لاقه‌
window-driven interface ناوبه‌ستی په‌نجه‌ره‌ئاژۆ، ناوبه‌ستی وێنۆچکه‌ئاژۆ
Windows "ویندۆز"، ویندۆز مایکرۆسۆفت، "ئێم‌ئێس‌ویندۆز"
WINS (WINS)، "وینس"، "وینز"، ڕاژه‌ی ناونانی ئینته‌رنێتی ویندۆز
Winsock (Winsock)، "وین‌سوک"
wireless بێسیم، بێته‌ل